Co trzeba wiedzieć o IKE?

IKE czyli Indywidualne Konto Emerytalne

Kto może gromadzić środki na IKE?

Prawo gromadzenia środków na IKE przysługuje osobom fizycznym, które ukończyły 16 rok życia. Osobom między 16-18 rokiem życia mają jednak ograniczone prawo do wpłat na IKE. Mogą dokonywać wpłat jedynie w roku kalendarzowym w którym uzyskały dochody z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.W przypadku gdy osoba miedzy 16-18 rokiem życia stanie się uprawniona do przyjęcia środków po zmarłej osobie oszczędzającej w IKE dokonuje się transferu środków na jej IKE.

Ile IKE można mieć ?

można mieć jedno IKE i gromadzić na nim środki może jedynie jeden oszczędzający, nie ma możliwości oszczędzania wspólnie z dzieckiem lub małżonkiem.

Gdzie można założyć IKE ?

IKE prowadzą :

– Towarzystwa funduszy inwestycyjnych

– Domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską

– Towarzystwa ubezpieczeń na życie

– Banki

– Dobrowolne fundusze emerytalne
Roczny limit wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) został podniesiony do wysokości 11 877 zł (w porównaniu do 11 238 zł w 2014 roku).

Roczny limit wpłat na IKE w 2016 roku wynosił 12165zł

Roczny limit wpłat na IKE w 2017 roku wynosi 12789zł

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit