MIŚ

Większość towarzystw ubezpieczeniowych oferuje dla małych i średnich przedsiębiorstw podstawowe ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych oraz kradzieży. Do tej podstawy można dodawać dodatkowe opcje rozszerzając ochronę o kolejne ryzyka, zwłaszcza charakterystyczne dla prowadzonej działalności.
Nieliczne towarzystwa oferują możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia ograniczonego jedynie do wybranych przez klienta ryzyk bez konieczności kupowania ubezpieczenia bazowego.
Właściciel przedsiębiorstwa wspólnie z przedstawicielem ubezpieczyciela powinien zastanowić się na jakie ryzyka jest narażony jego majątek oraz jaką maksymalną stratę może on ponieść. Pod uwagę powinno się wziąć rodzaj wykonywanej działalności oraz położenie wykonywanej działalności. Analizie należy poddać ewentualne wewnętrzne jak i zewnętrzne przyczyny szkody.
Jako uzupełnienie ubezpieczenia mienia należy wskazać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które chroni przedsiębiorcę w przypadku wyrządzenia szkody osobom trzecim świadczoną usługą, bądź wyprodukowanym produktem.
Przedsiębiorca nie ma wpływu na zdarzenia losowe, jakie mogą dotknąć jego mienie, ale ma wpływ na to jak może się przed nimi zabezpieczyć, żeby w przypadku ich zaistnienia jego majątek mógł zostać przywrócony do stanu sprzed szkody.
Duży rozwój branży ubezpieczeniowej, jaki nastąpił w Polsce spowodował stworzenie specjalnych opcji ubezpieczeń skierowanych do konkretnych branż, np. z myślą o firmach z branży gastronomicznej czy spożywczej przygotowano opcję ubezpieczenia od ryzyka rozmrożenia produktów.
Likwidacja szkody
Bardzo ważną sprawą przy wyborze ubezpieczyciela jest jakość likwidacji szkody, która zapewni sprawne i szybkie przywrócenie działania przedsiębiorstwa do czasu sprzed zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Niestety tego nie jesteśmy w stanie zweryfikować przy zawieraniu ubezpieczenia, dlatego też należy zasięgnąć opinii multiagentów bądź przedsiębiorców, którzy mieli szkodę i ją likwidowali. Taka weryfikacja ubezpieczyciela pozwoli nam teoretycznie ograniczyć ryzyko szybkiego przywrócenia przedsiębiorstwa do normalnego funkcjonowania bez ryzyka utraty klientów i dochodów.

Składka
Koszt ubezpieczenia w pakiecie jest oczywiście mniejszy niż ryzyka kupowane oddzielnie bez ubezpieczenia podstawowego. Szacuje się, że jedynie około 15 % ubezpieczeń dla małych firm kupowanych jest bez ubezpieczenia podstawowego. Na wysokość składki ma wpływ wiele zmiennych np. ilość zabezpieczeń przeciwpożarowych czy przeciwkradzieżowych, rodzaj i miejsce prowadzonej działalności, wartości ubezpieczanego mienia, szkodowości klienta. Warto też zwrócić uwagę, że nie ma co zaniżać sum ubezpieczenia dlatego, że w przypadku zaistnienia szkody odszkodowanie nie wystarczy na przywrócenie ubezpieczonych maszyn czy budynków do stanu sprzed zdarzenia objętego ubezpieczeniem.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit